Email Zahtjev

Za klijente koji koriste naš WEB hosting mogu koristiti ovaj formular za kreiranje novih E-mail adresa.

Email Zahtjev

Online Formular

Bilo bi korisno da popunite ovaj online formular u kratkim crtama, kako bismo stekli generalnu sliku o vašem web projektu i kako bismo mogli da pripremimo okvirnu ponudu. Pitanja na koja ovdje odgovorite, obostrano će nam biti od pomoći.

Online Formular

Logo Dizajn

Logo DizajnLogo ne predstavlja samo grafički prikaz.
Logo treba da predstavlja brend i utemeljenost Vaše djelatnosti.
Za dizajn logotipa se obično vjeruje da je jedno od najvažnijih područja u grafičkom dizajnu i samim time nalaže kompleksnost i zahtjevan rad kako bi se postiglo savršenstvo.
Dobar logo je jedinstven i prepoznatljiv, funkcionalan i može se koristiti u različitim kontekstima a da pri tome zadrži svoj integritet.
Design21th tim je tehnički i kreativno sposoban za razvoj, izgradnju i stvaranje jedinstvenog identiteta - jedinstvenog logotipa za Vaše poslovanje.

Zašto Vam je potreban logo?

  • Logo stvara snažan brend prepoznavanja i povezanost sa Vašom djelatnošću. Navešće ljude da misle o Vašoj usluzi ili proizvodu čim ga vide.
  • Logotipi treba da predstavljaju kompanije i da budu prepoznatljivi za potrošače.
  • Logo prenosi profesionalizam i pomaže u izgradnji povjerenja.

Ukoliko želite da nas kontaktirate za izradu logotipa ili imate dodatna pitanja, molimo da koristite kontakt formular ili nazovite na telefon.

Pogledajte naš Logo Dizajn Portfolio

Vaš Design21th.com

 

Web Design Studio Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - Design21th

Logo Dizajn Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

 
Design21th Klijenti